Bach in Erve Kraesgenberg weer van start!


  •   11/10/2020
  • Erve Kraesgenberg

Op 16 maart jl. heb u bericht dat door de covid-19 maatregelen ons laatst geprogrammeerde concert van zondag 6 april jl. niet meer kon plaatsvinden. We zijn nu bijna 4 maanden verder. Ik spreek de hoop uit dat u allen gevrijwaard bent gebleven van dit virus. Ik weet dat enkelen onder u te kampen hebben met andere lichamelijke problemen. Hen wens ik van harte beterschap toe.

Komende seizoen

Zoals ik u al eerder liet weten heb ik met het bestuur van Erve Kraesgenberg nadere afspraken voor de komende seizoen gemaakt. Met inachtneming van de huidige RIVM-richtlijnen kunnen we het tweede seizoen op 11 oktober a.s. van start laten gaan.

De overige data zijn: 8/11, 14/12, 10/1, 14/2, 14/3 en 28/3.

Met uitzondering van het programma voor 28/3 (Palmzondag) worden op de overige zondagen na de pauze een Bach-kantate besproken en afgespeeld. Voor de pauze worden werken van Bach en of tijdgenoten gepresenteerd. Op Palmzondag zullen we Bach’s Matthäus Passion presenteren. Door de duur van het werk zal er een lunchpauze worden ingelast. Tijdens de pauze zal er door Erve Kraesgenberg lunches worden voorbereid waarvoor u kunt intekenen. U wordt daarover nog nader geïnformeerd.

Andere zaalindeling

Door de toepassing van de RIVM-richtlijnen zal de zaalindeling anders zijn dan u gewend was. Duo’s die één huishouding vormen kunnen bij elkaar zitten terwijl voor de duo’s onderling de 1,5 meter afstand geldt. Voor de individuele bezoekers geldt uiteraard ook de 1,5 meter regel. In de convocatie die u zoals gebruikelijk twee weken voor de uitvoering ontvangt, vindt u hierover nadere informatie.

Partnergemeente Emsbüren (BRD)

Tenslotte kan ik u nog mededelen dat ik vanuit onze partnergemeente Emsbüren (BRD) het verzoek heb ontvangen om daar een kantate te presenteren. Mogelijk dat dit leidt tot een gelijksoortige concertreeks. 

Share our website