ANBI-status

  • Home
  • Informatiepagina's
  • ANBI-status

De Stichting Beheer Erve Kraesgenberg heeft van de Belastingdienst de zgn. ANBI status gekregen. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel, een culturele of een wetenschappelijke instelling zijn. Het kan ook een kerk of organisatie met een bepaalde levensbeschouwing zijn.
De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Een organisatie die daaraan voldoet, krijgt de ANBI-status. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting.


Algemene gegevens Stichting Beheer Erve Kraesgenberg t.b.v. de ANBI status

Financiele gegevens  Stichting Beheer Erve Kraesgenberg 2021 t.b.v. de ANBI status

Share our website