Het wönnershoes

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Het wönnershoes

Het wönnershoes, dat bewoond werd door galeriehoudster mevrouw Jo de Jong en de naam ’t Nien-end draagt, was het eerste gebouw dat gereed kwam. Deze zogenoemde ‘akkerburgwoning’ is niet afkomstig van het oorspronkelijke Erve Kraesgenberg maar stond ooit in het centrum van het dorp Losser, aan het huidige Martinusplein. De boerderij, met de naam ‘Het Nijweertshoes’ werd in de twintiger jaren van de vorige eeuw gesloopt en door de nieuwe eigenaar elders weer opgebouwd en in gebruik genomen als veestal.

Diverse eigenaren en vele jaren later, in 1994, verkreeg de Stichting ‘Erve Kraesgenberg’ de boerderij voor afbraak. Tijdens de ontmanteling kwam aan het licht dat de boerderij in het verleden in z’n geheel in de lengte in tweeën gedeeld was geweest, een gegeven dat erop wijst dat het mogelijk ooit een grote ‘stadsboerderij’ is geweest.

Overigens was een wönnershoes in vroeger eeuwen een boerderij waarin meerdere gezinnen woonden, waaronder de knechten.

Achter het wönnershoes op Erve Kraesgenberg staat een authentiek vakwerkhuisje dat nu in gebruik is als schuur en berging.

Share our website