De hoofdboerderij

  • Home
  • Informatiepagina's
  • De hoofdboerderij

De hoofdboerderij, 18 meter lang en 14 meter breed, vormt het hart van het gebouwencomplex op Erve Kraesgenberg. De boerderij omvat een centrale ruimte (vroeger in gebruik als stal) van zo’n 150 vierkante meter, een ‘voorkamer’ (woonkeuken) en diverse zijruimten.

Uniek (in Nederland, althans), is de bijzondere constructie van het gebintwerk. Het betreft hier een ‘dachbalkconstructie’, die eigenlijk alleen maar voorkomt in het gebied ten oosten van Nederland (Duitsland). In Nederland werd in vroeger eeuwen ‘ankerbalkbouw’ toegepast. Belangrijkste verschil is dat de zolderbalk (moerbalk) bij de eerstgenoemde constructie op de staanders rust en er niet doorheen gevoerd wordt, zoals bij de ankerbalkbouw. Het feit dat de boerderij Kraesgenberg als enige in Nederland een dachbbalkconstructie heeft, is zeer waarschijnlijk het gevolg van de keuze van de toenmalige eigenaar, edelman Von Kettler, van origine afkomstig uit Zuid-Münsterland, een streek waar deze dakconstructie gemeengoed was.

Het multifunctionele karakter van de Hoofdboerderij op het huidige Erve Kraesgenberg komt als volgt tot uitdrukking in de gemeente Losser. Een zijruimte is ingericht als weefkamer. De centrale ruimte is van tijd tot tijd het podium voor culturele activiteiten en deze ruimte kan bovendien verhuurd worden voor activiteiten zoals familie-, verenigings- en buurtfeesten in een gezellige entourage, waarbij horecafaciliteiten gewenst zijn.

Share our website