De weefkamer


Zelfvoorziening was in vroeger eeuwen, met name voor de plattelandsbevolking, een manier van (over)leven. Dat gold zowel voor de zorg voor voedsel als het zelf maken van kleding. Uit vlas en wol gesponnen garens werden verweven tot stoffen. Dit weven gebeurde doorgaans in een eigen huisweverij. Die was in Twente in de 17e en 18e eeuw dan ondergebracht in de hoofdboerderij, op de overgang tussen het voorhuis en de stal. Ook op het huidige Erve Kraesgenberg is dit de plek waar de bezoekers de huisweverij zullen aantreffen.

Op een uit 1816 stammend massief eiken weefgetouw, oorspronkelijk afkomstig uit het Noord-Duitse Oldenburg en gebouwd door Christoph Flocke, wordt iedere woensdagochtend een demonstratie gegeven. Verder staat in deze weefkamer een spinnenwiel en hebben andere, voor het weven en spinnen benodigde attributen, hier een plaatsje gekregen.

Share our website