Organisatie en bestuur

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Organisatie en bestuur

De daadwerkelijke beheerder/eigenaar van de terreinen van de Erve Kraesgenberg is de Stichting Beheer Erve Kraesgenberg. De Stichting Beheer draagt zorg voor het totale onderhoud van park en opstallen.
De exploitatie van het horecagedeelte berust echter bij de Stichting Exploitatie Erve Kraesgenberg.
Wilt u onze accommodatie huren voor vergadering of feestje, dan heeft u dus te maken met de stichting Exploitatie.

Daarnaast is er nog een Stichting Vrienden van de Kraesgenberg. Aan deze laatste stichting is op deze website nog een apart hoofdstuk gewijd.

Het bestuur van de Stichting Beheer Erve Kraesgenberg bestaat uit de volgende personen:

Joep Bode – voorzitter
Aljan Talens – penningmeester
Wendy Brugman - secretaris
Monique de Kinkelder – bestuurslid 
Jan Willem Prakken – bestuurslid


Het bestuur van de Stichting Exploitatie Erve Kraesgenberg bestaat uit de volgende personen:

Joep Bode - voorzitter
Aljan Talens - penningmeester en PR
Wendy Brugman - secretaris
Tineke van der Tuuk - bestuurslid horeca


 

Share our website