Vrienden van Erve Kraesgenberg

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Vrienden van Erve Kraesgenberg

Met het beheren en in standhouden van een complex als Erve Kraesgenberg is veel geld gemoeid. Daarom is de Stichting Erve Kraesgenberg blij met de steun van vele vrijwilligers en de financiële bijdragen van particulieren.

Deze ‘Vrienden van Erve Kraesgenberg’ ontvangen als tegenprestatie vier keer per jaar de nieuwsbrief en tussendoor af en toe een nieuwsflits en worden zodoende op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen het cultuurpark.Wilt ook u ‘Vriend van Erve Kraesgenberg worden, dan kunt u zich daarvoor aanmelden bij het secretariaat van de stichting, Dhr. Jan Zandbergen, mailadres fidecon@hetnet.nl / vriendenvan@kraesgenberg.nl.

Ook uw financiële ondersteuning ( € 12,50, € 25,00 of € 50,00 per jaar) is heel erg welkom.

Het inschrijfformulier kunt u hier downloaden.

Share our website