De iemenschoer

  • Home
  • Informatiepagina's
  • De iemenschoer

Bijenhoning was reeds in de oudheid bekend -en nog- als enig natuurlijk zoetmiddel, waaraan bovendien helende en versterkende eigenschappen werden toegedicht.
Niet verwonderlijk dus dat de boeren in vroeger eeuwen in hun eigen honingproductie voorzagen, door middel van het houden van bijenvolken.

Op veel boerenerven in Twente stond dan ook wel een Iemenschoer (bijenstal), waar een of meer bijenvolken werden gehouden.
Ook op het huidige Erve Kraesgenberg is plaats ingeruimd voor een Iemenschoer. Hier wordt door een plaatselijke bijenvereniging op een inzichtelijke manier een kijkje gegeven in het bijenleven en de productie van honing.

Ook worden hier honingproducten verkocht.

Share our website